22
KWI
WIELKANOC W UDUOPHORI

Wielki Tydzień dla każdego chrześcijanina jest największym elementem wiary - Śmierć, agonia i zmartwychwstanie Pana Jezusa.

Główne obchody Wielkiego Tygodnia odbywały się w parafii w Odorubu,zaś nabożeństwa dla ludzi starszych, którzy nie byli w stanie dotrzeć do Odorubu, odbywały się w naszej wiosce Uduophuri.

W Niedzielę Palmową odbyła się procesja z palmami po całej wiosce, w Wielki Piątek nasi parafianie przygotowali inscenizację Drogi Krzyżowej, a w drugi dzień świąt celebrowaliśmy rozesłanie wieści Marii Magdaleny do Apostołów, że Jezus prawdziwie Zmartwychwstał.

Życzę by ten sam Jezus, który Zmartwychwstał 2000 lat temu Zmartwychwstał także w Waszych sercach. Niech blask Zmartwychwstania rozbłyśnie w Waszych Rodzinach i obdarzy Was wieloma łaskami.

Pozdrowienia od moich braci i moich współpracowników.

br. Damian