Dzieci to blisko połowa populacji wioski, są jej przyszłością, dlatego warto pomagać im rozwijać się, uczyć się, by ich przyszłość była lepsza. Większość dzieci z Oduophori nie chodzi do szkoły, bo rodzice im tego zabraniają ponieważ muszą pracować, by rodzina mogła przeżyć. Dzieci wykonują lżejszą pracę, np.: muszą wchodzić na wysokie drzewa po owoce, chodzą do rzeki po wodę lub zbierają drewno na opał.

W Oduophori jest 180-cioro szczęśliwych dzieci, które mogą chodzić do szkoły,
ale i one od razu po lekcjach muszą iść pomagać w pracy rodzicom.

ULUBIONYMI ZABAWAMI DZIECI SĄ:
PIŁKA NOŻNA i GRA W KAPSLE

Zajęcia w szkole odbywają się
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00-15.00.

Od godziny 7.00-10.00
są zintegrowane zajęcia
szkolne, następnie jest
30 minutowa przerwa
i dalej lekcje od 10.30-13.00,
później przerwa 15-minutowa
i zajęcia dodatkowe
do godziny 15.00.

Dzieci uczą się przedmiotów podobnie jak w Polsce: m.in. czytanie, pisanie, język lokalny Orobo, j. angielski, matematyka, przyroda, geografia. Językiem wykładowym jest język angielski.

W szkole uczy 6 nauczycieli, każdy wykłada wszystkie przedmioty - jest tzw. nauczanie zintegrowane. Mamy zerówkę i 5 klas szkoły podstawowej.